Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach.

Witamy na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach.

Witamy serdecznie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Suwałkach.

Celem Biuletynu jest zapewnienie stałego i powszechnego dostępu do informacji o działalności Inspektoratu.

W oparciu o ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 18 stycznia 2007 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej (Dz.U. 2007 nr 10 poz. 68) oraz zgodnie z ustawą z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej, każdy obywatel ma prawo do informacji o działaniach, kompetencjach, statusie prawnym, zasadach funkcjonowania oraz decyzjach podejmowanych przez organy władzy publicznej. Są one udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), który tworzą strony internetowe poszczególnych organów władzy oraz innych instytucji zobowiązanych do prowadzenia takich stron.

Opublikował: Marcin Birgiel
Publikacja dnia: 13.09.2023, 14:41
Dokument oglądany razy: 5 831
Podpisał: Marcin Birgiel
Dokument z dnia: 01.01.2023